shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0638.833.090
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 september 2015
Begindatum:24 september 2015
Naam:DN Construct
Naam in het Nederlands, sinds 24 september 2015
Commerciële Naam:DN Construct
Naam in het Nederlands, sinds 24 september 2015
Adres van de zetel: Albert Denystraat 9
1651 Beersel
Sinds 1 november 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid
Sinds 24 september 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder (1) Costa Belchior ,  Daniel  Sinds 24 september 2015
Bestuurder (1) Teixeira Da Silva ,  Nuno  Sinds 24 september 2015
Gedelegeerd bestuurder (2) Costa Belchior ,  Daniel  Sinds 24 september 2015
Gedelegeerd bestuurder (2) Teixeira Da Silva ,  Nuno  Sinds 24 september 2015
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 6 oktober 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 augustus 2016
Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 6 oktober 2015
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 24 september 2015
Btw 2008  43.299  -  Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 24 september 2015
Btw 2008  81.210  -  Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 24 september 2015
Btw 2008  81.220  -  Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 24 september 2015
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  43.291 -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 augustus 2016
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Bestuurder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Zaakvoerder".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Gedelegeerd bestuurder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Zaakvoerder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug