shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0639.799.825
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 oktober 2015
Begindatum:1 oktober 2015
Naam:Ministry of Solar
Naam in het Nederlands, sinds 1 oktober 2015
Afkorting: MOS
Naam in het Nederlands, sinds 29 december 2023
Adres van de zetel: Industriestraat 8C
8755 Ruiselede
Sinds 16 december 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
benoit.stroobandt@ministryofsolar.comSinds 1 oktober 2015(1)
Webadres:
www.ministryofsolar.com Sinds 1 oktober 2015(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 29 december 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Stroobandt ,  Benoit  Sinds 1 oktober 2015
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 5 oktober 2015
 
Elektrotechniek
Sinds 10 december 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 19 oktober 2015
Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 10 december 2015
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 5 oktober 2015
Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.212  -  Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
Sinds 30 november 2015
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 30 november 2015
Btw 2008  46.140  -  Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen
Sinds 30 november 2015
Btw 2008  46.180  -  Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
Sinds 1 oktober 2015
Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 30 november 2015
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  43.211 -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 19 oktober 2015
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2015
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2016
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug