shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0639.968.485
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 7 december 2020
Begindatum:11 september 2015
Naam:Deco Comfort
Naam in het Nederlands, sinds 11 september 2015
Adres van de zetel: Zemstbaan 131
2800 Mechelen
Sinds 1 januari 2018

Doorgehaald adres sinds 22 oktober 2020(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (2)
Sinds 11 september 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Cortebeeck ,  Lina  Sinds 11 september 2015
Zaakvoerder De Laet ,  Robin  Sinds 11 september 2015
Curator (aanstelling door rechtbanken) De Keersmaecker ,  François  Sinds 7 december 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 21 oktober 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 21 oktober 2015
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.992  -  Gevelreiniging
Sinds 11 september 2015
Btw 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 11 september 2015
Btw 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 11 september 2015
Btw 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 11 september 2015
Btw 2008  43.995  -  Restaureren van bouwwerken
Sinds 11 september 2015
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Gewone commanditaire vennootschap" worden gelezen als zijnde "Commanditaire vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug