shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0640.738.052
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 oktober 2015
Begindatum:8 oktober 2015
Naam:Davy Huybrechts Projects
Naam in het Nederlands, sinds 8 oktober 2015
Afkorting: DHP
Naam in het Nederlands, sinds 8 oktober 2015
Adres van de zetel: Ertbruggestraat 29
2110 Wijnegem
Sinds 8 oktober 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 8 oktober 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Persoon belast met dagelijks bestuur Huybrechts ,  Davy  Sinds 8 oktober 2015
Zaakvoerder Huybrechts ,  Davy  Sinds 8 oktober 2015
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 26 oktober 2015
 
Ruwbouw
Sinds 26 oktober 2015
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 26 oktober 2015
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 26 oktober 2015
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 26 oktober 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 3 september 2018
Onderworpen aan btw
Sinds 8 oktober 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 26 oktober 2015
Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 26 oktober 2015
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 26 oktober 2015
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 26 oktober 2015
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 26 oktober 2015
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 8 oktober 2015
Btw 2008  25.110  -  Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
Sinds 8 oktober 2015
Btw 2008  25.120  -  Vervaardiging van metalen deuren en vensters
Sinds 8 oktober 2015
Btw 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 8 oktober 2015
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  43.992 -  Gevelreiniging
Sinds 3 september 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Gewone commanditaire vennootschap", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug