shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0640.972.931
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 13 oktober 2015
Begindatum:13 oktober 2015
Naam:Vanbelle, Brecht
Sinds 13 oktober 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Vanbelle ,  Brecht  Sinds 13 oktober 2015
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 13 oktober 2015
 
Ruwbouw
Sinds 13 oktober 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 13 oktober 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 13 oktober 2015
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 13 oktober 2015
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 13 oktober 2015
BTW 2008  41.202  -  Algemene bouw van kantoorgebouwen
Sinds 13 oktober 2015
BTW 2008  41.203  -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 13 oktober 2015
BTW 2008  42.110  -  Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 13 oktober 2015
BTW 2008  43.110  -  Slopen
Sinds 13 oktober 2015
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 13 oktober 2015
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug