shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0641.643.815
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 16 oktober 2015
Begindatum:16 oktober 2015
Naam:Lieven Van Peteghem
Naam in het Nederlands, sinds 15 oktober 2015
Adres van de zetel: Doorslaarstraat 25 Stratenplan
9160 Lokeren
Sinds 15 oktober 2015
Telefoonnummer:
093486627 Sinds 15 oktober 2015(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
lievenvanpeteghem@telenet.beSinds 15 oktober 2015(1)
Webadres:
http://vanpeteghemschilder-behangwerken.be/ Sinds 15 oktober 2015(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 15 oktober 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Van Peteghem ,  Lieven  Sinds 15 oktober 2015
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 16 oktober 2015
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 16 oktober 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 november 2015
Onderworpen aan BTW
Sinds 16 oktober 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector
Sinds 1 oktober 2015
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 oktober 2015
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

BTW 2008  43.341  -  Schilderen van gebouwen
Sinds 16 oktober 2015
BTW 2008  43.342  -  Schilderen van civieltechnische werken
Sinds 16 oktober 2015
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 november 2015
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering februari
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar16 oktober 2015
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2016
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(3)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug