shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0641.757.245
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 16 oktober 2015
Begindatum:16 oktober 2015
Naam:KT PROJECTS
Naam in het Nederlands, sinds 16 oktober 2015
Adres van de zetel: Martouginlei 176 Stratenplan
2930 Brasschaat
Sinds 14 juni 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 16 oktober 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Baltazar ,  Jules  Sinds 1 oktober 2020
Zaakvoerder Kloeck ,  Tom  Sinds 16 oktober 2015
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 november 2015
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 3 november 2015
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 16 oktober 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 3 november 2015
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 3 november 2015
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 16 oktober 2015
BTW 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 16 oktober 2015
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Gewone commanditaire vennootschap" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug