shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0642.545.717
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 oktober 2015
Begindatum:30 oktober 2015
Naam:Smart Living
Naam in het Nederlands, sinds 30 oktober 2015
Adres van de zetel: Oude Spoorbaan 100   bus 13
3500 Hasselt
Sinds 26 oktober 2021
Telefoonnummer:
013 295 559 Sinds 15 juni 2017(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@smart-living.beSinds 15 juni 2017(1)
Webadres:
www.smart-living.be Sinds 15 juni 2017(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 30 oktober 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger Vanstraelen ,  Andries  (0671.554.853)   Sinds 1 juli 2017
Zaakvoerder (3)0671.554.853   Sinds 1 juli 2017
Zaakvoerder (3) Sevenants ,  Tim  Sinds 30 oktober 2015
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 13 november 2015
 
Elektrotechniek
Sinds 13 november 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2020
Onderworpen aan btw
Sinds 2 november 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 13 november 2015
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 5 november 2015
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 2 november 2015
Btw 2008  33.140  -  Reparatie van elektrische apparatuur
Sinds 2 november 2015
Btw 2008  47.430  -  Detailhandel in audio- en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels
Sinds 2 november 2015
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

RSZ2008  43.211 -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 januari 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar26 oktober 2015
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2016
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug