shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0642.599.066
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 oktober 2015
Begindatum:22 oktober 2015
Naam:Nikelaur
Naam in het Nederlands, sinds 22 oktober 2015
Adres van de zetel: Koedreef 22   bus 101
9070 Destelbergen
Sinds 5 januari 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 22 oktober 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Soenen ,  Ewoud  Sinds 22 oktober 2015
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 9 november 2015
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 9 november 2015
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 9 november 2015
 
Elektrotechniek
Sinds 9 november 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 9 november 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 9 november 2015
Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector
Sinds 9 november 2015
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 9 november 2015
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 9 november 2015
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.310  -  Stukadoorswerk
Sinds 9 november 2015
Btw 2008  43.212  -  Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
Sinds 9 november 2015
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Gewone commanditaire vennootschap" worden gelezen als zijnde "Commanditaire vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug