shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0643.926.382
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 december 2015
Begindatum:8 december 2015
Naam:MDG Construct
Naam in het Nederlands, sinds 6 september 2019
Adres van de zetel: Duitsenbroekstraat(Ove) 174 Stratenplan
9500 Geraardsbergen
Sinds 10 april 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 6 september 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder De Glas ,  Maarten  Sinds 6 september 2019
Zaakvoerder (1) De Glas ,  Maarten  Sinds 8 december 2015
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 december 2015
 
Ruwbouw
Sinds 12 januari 2017
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 10 augustus 2020
Onderworpen aan BTW
Sinds 8 december 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 12 januari 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 10 december 2015
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 8 december 2015
BTW 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 8 december 2015
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 10 augustus 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar4 december 2015
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2017
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 mei 2019 gelezen worden als "Bestuurder".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug