shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0643.927.768
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 9 december 2015
Begindatum:4 december 2015
Naam:Timmerman, Guy
Sinds 4 december 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Timmerman ,  Guy  Sinds 4 december 2015
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur frigorist
Sinds 9 december 2015
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 9 december 2015
 
Elektrotechniek
Sinds 9 december 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 4 december 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 9 december 2015
Beroepsbekwaamheid installateur-frigorist
Sinds 8 december 2015
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 8 december 2015
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  33.120  -  Reparatie van machines
Sinds 4 december 2015
Btw 2008  33.140  -  Reparatie van elektrische apparatuur
Sinds 4 december 2015
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 4 december 2015
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 4 december 2015
Btw 2008  43.995  -  Restaureren van bouwwerken
Sinds 4 december 2015
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug