shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0643.985.077
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 9 december 2015
Begindatum:9 december 2015
Naam:AJ SECURITE
Naam in het Frans, sinds 9 december 2015
Adres van de zetel: Novillesquare 9B
1081 Koekelberg
Sinds 1 juni 2023
Telefoonnummer:
+32 484 604 104 Sinds 9 december 2015(1)
Faxnummer:
+32 2 411 21 02 Sinds 9 december 2015(1)
E-mail:
info@ajgroup.beSinds 9 december 2015(1)
Webadres:
www.ajgroup.be Sinds 9 december 2015(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 9 december 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) El Hajji ,  Mohamed  Sinds 9 december 2015
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 30 december 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 30 december 2015
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  82.110  -  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
Sinds 1 januari 2020
Btw 2008  80.100  -  Particuliere beveiliging
Sinds 1 januari 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar9 december 2015
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2016
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug