shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0644.583.212
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 4 januari 2016
Begindatum:4 januari 2016
Naam:Maerten, Dimitri
Sinds 4 januari 2016
Telefoonnummer:
0495/46.70.83 Sinds 4 januari 2016(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
dimitri.maerten@telenet.beSinds 4 januari 2016(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Maerten ,  Dimitri  Sinds 4 januari 2016
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 22 januari 2016
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 22 januari 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 7 februari 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 4 januari 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 22 januari 2016
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 16 december 2015
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 4 januari 2016
Btw 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 4 januari 2016
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  43.910 -  Dakwerkzaamheden
Sinds 7 februari 2022
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug