shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0644.630.425
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 17 december 2015
Begindatum:17 december 2015
Naam:RAMMELAERE & C°
Naam in het Nederlands, sinds 17 december 2015
Adres van de zetel: Dorpsstraat 134
8450 Bredene
Sinds 17 december 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 17 december 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Clybouw ,  Linda  Sinds 30 september 2017
Zaakvoerder (2) Rammelaere ,  Marc  Sinds 26 maart 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 19 januari 2016
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 19 januari 2016
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 19 januari 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 4 januari 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 19 januari 2016
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 19 januari 2016
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 19 januari 2016
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 4 januari 2016
Btw 2008  25.110  -  Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
Sinds 4 januari 2016
Btw 2008  25.620  -  Verspanend bewerken van metalen
Sinds 4 januari 2016
Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 4 januari 2016
Btw 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 4 januari 2016
Btw 2008  43.991  -  Waterdichtingswerken van muren
Sinds 4 januari 2016
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar17 december 2015
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2015
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug