shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0644.707.827
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 december 2015
Begindatum:21 december 2015
Naam:Pax Bouw
Naam in het Nederlands, sinds 21 december 2015
Adres van de zetel: Natiënlaan 265 Stratenplan  bus 21
8300 Knokke-Heist
Sinds 1 maart 2018
Telefoonnummer:
050/67.72.60 Sinds 1 maart 2018(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
johan@olste.beSinds 1 maart 2018(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 21 december 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0455.061.840   Sinds 21 december 2015
Bestuurder 0861.984.956   Sinds 21 december 2015
Vaste vertegenwoordiger De Vlieger ,  Bart  (0455.061.840)   Sinds 21 december 2015
Vaste vertegenwoordiger Vanhullebusch ,  Martin  (0861.984.956)   Sinds 21 december 2015
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 6 januari 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 23 december 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 6 januari 2016
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

BTW 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 23 december 2015
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 62.000,00 EUR
Jaarvergadering februari
Einddatum boekjaar 30 september
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug