shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0644.925.284
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 december 2015
Begindatum:29 december 2015
Naam:Vannoote Koeltechniek
Naam in het Nederlands, sinds 29 december 2015
Adres van de zetel: Gouden-Hoofdstraat 31
8610 Kortemark
Sinds 29 december 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 11 september 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Vannoote ,  Roeland  Sinds 11 september 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 14 maart 2016
 
Elektrotechniek
Sinds 14 maart 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 10 oktober 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 14 maart 2016
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 14 maart 2016
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 29 december 2015
Btw 2008  43.212  -  Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
Sinds 29 december 2015
Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 29 december 2015
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 29 december 2015
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 10 oktober 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 31 maart
Begindatum uitzonderlijk boekjaar29 december 2015
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 maart 2017
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug