shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0644.933.895
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 december 2015
Begindatum:29 december 2015
Naam:GROVERBO
Naam in het Nederlands, sinds 29 december 2015
Adres van de zetel: Lauwsestraat(Aal) 152 Stratenplan
8511 Kortrijk
Sinds 29 december 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 29 december 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Ottevaere ,  Niels  Sinds 1 januari 2020
Zaakvoerder (2) Ottevaere ,  Jens  Sinds 29 december 2015
Zaakvoerder (2) Van Canneyt ,  Tine  Sinds 24 mei 2016
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 22 december 2016
 
Ruwbouw
Sinds 22 december 2016
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 18 januari 2016
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 september 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 22 december 2016
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 22 december 2016
Erkenning als aannemer van werken
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 27 juni 2018
BTW 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 27 juni 2018
BTW 2008  41.102  -  Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
Sinds 27 juni 2018
BTW 2008  41.202  -  Algemene bouw van kantoorgebouwen
Sinds 27 juni 2018
BTW 2008  41.203  -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 27 juni 2018
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 18 januari 2016
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar23 december 2015
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2016
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug