shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0645.668.325
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 3 maart 2022
Begindatum:5 januari 2016
Naam:RACS MOVING
Naam in het Nederlands, sinds 5 januari 2016
Adres van de zetel: Industrielaan 43
2900 Schoten
Sinds 27 februari 2019

Doorgehaald adres sinds 24 januari 2022(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 5 januari 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Petrea ,  Bogdan  Sinds 5 januari 2016
Curator (aanstelling door rechtbanken) Hermans ,  Tom  Sinds 3 maart 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 26 januari 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 7 januari 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 25 januari 2016
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  49.420  -  Verhuisbedrijven
Sinds 7 januari 2016
Btw 2008  49.410  -  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 7 januari 2016
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering januari
Einddatum boekjaar 31 juli
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug