shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0646.738.194
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 19 januari 2016
Begindatum:19 januari 2016
Naam:ARE³
Naam in het Nederlands, sinds 19 januari 2016
Adres van de zetel: Lembergsesteenweg 29 Stratenplan
9820 Merelbeke
Sinds 19 januari 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 19 januari 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 8 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 17 maart 2016
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 17 maart 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 17 maart 2016
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 17 maart 2016
BTW 2008  41.203  -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 17 maart 2016
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 10.000.000 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
0444.535.756 (RECODE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 juli 2018
0870.902.523 (MANICA)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 juli 2018
0459.176.224 (BELGACUR RESOURCES)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 22 november 2018
0477.406.779 (M.S. DURBUY)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 23 juli 2020
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug