shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0646.858.059
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 januari 2016
Begindatum:21 januari 2016
Naam:KCP Design
Naam in het Nederlands, sinds 21 januari 2016
Adres van de zetel: Doorslaardorp 49
9160 Lokeren
Sinds 1 maart 2020

Doorgehaald adres sinds 16 augustus 2022(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 21 januari 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Nicolaescu ,  Lucica  Sinds 1 januari 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 22 maart 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 25 januari 2016
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 februari 2016
Btw 2008  43.310  -  Stukadoorswerk
Sinds 1 februari 2016
Btw 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 1 februari 2016
Btw 2008  81.220  -  Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 1 februari 2016
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar21 januari 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2016
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug