shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0648.713.729
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 15 juli 2019
Begindatum:16 februari 2016
Naam:AUX PRIVILEGES DES JARDINS
Naam in het Frans, sinds 16 februari 2016
Adres van de zetel: Sint-Annadreef 68B Stratenplan
1020 Brussel
Sinds 16 februari 2016

Doorgehaald adres sinds 20 januari 2017(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (2)
Sinds 16 februari 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 0
 
 
Functies
Zaakvoerder Bury ,  Caty  Sinds 16 februari 2016
Zaakvoerder Dejean ,  Philippe  Sinds 16 februari 2016
Curator (aanstelling door rechtbanken) Springuel ,  Charles-Henri  Sinds 15 juli 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 15 juli 2019
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 15 juli 2019
 
 
Financiële gegevens
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Gewone commanditaire vennootschap" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug