shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0648.836.859
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 oktober 2020
Begindatum:27 oktober 2020
Naam:Meşter, Cornel
Sinds 27 oktober 2020
Telefoonnummer:
0465876707 Sinds 11 juni 2017(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Meşter ,  Cornel  Sinds 27 oktober 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 27 oktober 2020
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 27 oktober 2020
Btw 2008  43.130  -  Proefboren en boren
Sinds 27 oktober 2020
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 27 oktober 2020
Btw 2008  43.992  -  Gevelreiniging
Sinds 27 oktober 2020
Btw 2008  81.220  -  Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 27 oktober 2020
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug