shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0648.922.278
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 februari 2016
Begindatum:23 februari 2016
Naam:MP COOLING
Naam in het Nederlands, sinds 22 februari 2016
Adres van de zetel: Mandekensstraat (BAA) 306
9200 Dendermonde
Sinds 22 februari 2016
Telefoonnummer:
052220911 Sinds 22 februari 2016(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
cindy@mpcooling.beSinds 22 februari 2016(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 22 februari 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Moortgat ,  Peter  Sinds 22 februari 2016
Zaakvoerder (3) Pieters ,  Cindy  Sinds 22 februari 2016
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur frigorist
Sinds 3 mei 2016
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 mei 2016
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 3 februari 2017
 
Elektrotechniek
Sinds 3 februari 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 3 februari 2017
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 3 februari 2017
Beroepsbekwaamheid installateur-frigorist
Sinds 3 mei 2016
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 3 mei 2016
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 22 februari 2016
Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 22 februari 2016
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 juli 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar22 februari 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2017
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug