shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0648.941.876
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 februari 2016
Begindatum:24 februari 2016
Naam:MR INTERNATIONAL
Naam in het Nederlands, sinds 16 december 2020
Adres van de zetel: Pluim(Z) 7
8550 Zwevegem
Sinds 11 juni 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 16 december 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0685.809.497   Sinds 16 december 2020
Vaste vertegenwoordiger Maes ,  Robin  (0685.809.497)   Sinds 1 augustus 2018
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 21 april 2016
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 21 april 2016
 
Elektrotechniek
Sinds 21 april 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 14 maart 2016
Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 24 februari 2016
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 24 februari 2016
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 24 februari 2016
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  73.110  -  Reclamebureaus
Sinds 28 maart 2022
Btw 2008  73.120  -  Mediarepresentatie
Sinds 28 maart 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 14 maart 2016
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar24 februari 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2016
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug