shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0648.984.735
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 25 februari 2016
Begindatum:25 februari 2016
Naam:BBS SANITAIR & CLIMATISATIE
Naam in het Nederlands, sinds 25 februari 2016
Adres van de zetel: Markt 48   bus A
2590 Berlaar
Sinds 25 februari 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 25 februari 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Cuypers ,  Rudolf  Sinds 25 februari 2016
Zaakvoerder (2) Vervoort ,  Nancy  Sinds 25 februari 2016
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 maart 2016
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 21 juni 2016
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 21 juni 2016
 
Algemeen aannemer
Sinds 24 juni 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 21 juni 2016
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 24 juni 2016
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 21 juni 2016
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 maart 2016
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 25 februari 2016
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar25 februari 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2017
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug