shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0649.400.845
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 25 februari 2016
Begindatum:25 februari 2016
Naam:ISO BUILDING
Naam in het Frans, sinds 25 februari 2016
Adres van de zetel: Montenegrostraat 101
1190 Vorst
Sinds 1 juli 2021

Doorgehaald adres sinds 28 juni 2023(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 25 februari 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Boghian ,  Vasile  Sinds 3 april 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 maart 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 april 2021
Onderworpen aan btw
Sinds 25 februari 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 3 maart 2016
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.310  -  Stukadoorswerk
Sinds 25 februari 2016
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 25 februari 2016
Btw 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 25 februari 2016
Btw 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 25 februari 2016
Btw 2008  53.200  -  Overige posterijen en koeriers
Sinds 25 februari 2016
Btw 2008  81.220  -  Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 25 februari 2016
Btw 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 25 februari 2016
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 april 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar24 februari 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2017
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug