shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0649.410.644
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 25 februari 2016
Begindatum:25 februari 2016
Naam:LOSS PREVENTION COMMUNITY & CONSULTANCY
Naam in het Nederlands, sinds 25 februari 2016
Afkorting: LPCC
Naam in het Nederlands, sinds 25 februari 2016
Adres van de zetel: Binkomstraat(LUB) 97
3210 Lubbeek
Sinds 23 maart 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 25 februari 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Aerts ,  Bart  Sinds 1 april 2020
Zaakvoerder (2) Lelièvre ,  Jonas  Sinds 9 april 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 4 april 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 4 april 2016
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  80.200  -  Diensten in verband met beveiligingssystemen
Sinds 25 februari 2016
Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 25 februari 2016
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar24 februari 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2017
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug