shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0649.514.275
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 februari 2016
Begindatum:23 februari 2016
Naam:BOUWWERKEN TIJTGAT
Naam in het Nederlands, sinds 23 februari 2016
Adres van de zetel: Staggestraat 29 Stratenplan
9800 Deinze
Sinds 1 januari 2019(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 23 februari 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (3) Tijtgat ,  Davy  Sinds 23 februari 2016
Zaakvoerder (3) Tijtgat ,  Jan  Sinds 14 februari 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 22 maart 2016
 
Ruwbouw
Sinds 22 maart 2016
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 22 maart 2016
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 22 maart 2016
 
Algemeen aannemer
Sinds 7 maart 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 mei 2016
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 maart 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 22 maart 2016
Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 22 maart 2016
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 22 maart 2016
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 7 maart 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 22 maart 2016
Erkenning als aannemer van werken
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 maart 2016
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)
RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 mei 2016
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1) De wijziging die aan het adres werd aangebracht is puur technisch en dit omwille van een verandering in de gebruikte codes voor de adresgegevens.

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(3)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug