shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0649.528.232
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 10 september 2019
Begindatum:1 maart 2016
Naam:FIXMANIA
Naam in het Nederlands, sinds 1 maart 2016
Adres van de zetel: Peerderbaan 68 Stratenplan
3960 Bree
Sinds 1 maart 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 1 maart 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder (2) Abasbassi ,  Ayoub  Sinds 1 april 2018
Bestuurder (2) Kabakci ,  Osman  Sinds 1 juli 2016
Curator (aanstelling door rechtbanken) Bernaerts ,  Mark  Sinds 10 september 2019
Curator (aanstelling door rechtbanken) Mailleux ,  Bernard  Sinds 10 september 2019
Curator (aanstelling door rechtbanken) Ruysschaert ,  Felix  Sinds 10 september 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 september 2016
 
Ruwbouw
Sinds 4 oktober 2016
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 4 oktober 2016
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 28 september 2016
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 juli 2016
 
 
Financiële gegevens
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Gewone commanditaire vennootschap" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Bestuurder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Zaakvoerder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug