shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0650.546.435
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 17 maart 2016
Begindatum:17 maart 2016
Naam:BISTIS EUROPE MOVERS
Naam in het Frans, sinds 17 maart 2016
Adres van de zetel: Stevinstraat 182
1000 Brussel
Sinds 20 april 2016
Telefoonnummer:
+32(2)7420361 Sinds 20 april 2016(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@bistis-europemovers.comSinds 20 april 2016(1)
Webadres:
www.bistis.gr Sinds 20 april 2016(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 17 maart 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Bistis ,  Dimitrios  Sinds 20 april 2016
Zaakvoerder (3) Bistis ,  Ilias  Sinds 20 april 2016
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 29 december 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juni 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 12 mei 2016
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  49.420  -  Verhuisbedrijven
Sinds 2 mei 2016
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar11 maart 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2016
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug