shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0650.807.642
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 25 maart 2016
Begindatum:25 maart 2016
Naam:RUSSO RR
Naam in het Frans, sinds 25 maart 2016
Adres van de zetel: Oude Vijversstraat 40
1190 Vorst
Sinds 31 december 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 25 maart 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder dos Santos Martins ,  Carla  Sinds 20 juni 2018
Bestuurder Fernandes Marques Bernardo ,  Diogo  Sinds 25 maart 2016
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 25 juli 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 25 juli 2018
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.331  -  Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 25 maart 2016
Btw 2008  43.332  -  Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
Sinds 25 maart 2016
Btw 2008  43.341  -  Schilderen van gebouwen
Sinds 25 maart 2016
Btw 2008  43.343  -  Glaszetten
Sinds 25 maart 2016
Btw 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 25 maart 2016
Btw 2008  81.210  -  Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 25 maart 2016
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar25 maart 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2016
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)In toepassing van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, is de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, sinds 1 januari 2024, van rechtswege omgezet in een coöperatieve vennootschap indien de vennootschap beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap in artikel 6:1 van het bovengenoemde Wetboek. In het andere geval, wordt zij van rechtswege omgezet in een besloten vennootschap.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug