shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0651.599.874
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 april 2016
Begindatum:5 april 2016
Naam:Sven Kustermans Dakwerken
Naam in het Nederlands, sinds 5 april 2016
Adres van de zetel: De Roerdomp (Nm) 27 Stratenplan
2920 Kalmthout
Sinds 15 februari 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 5 april 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Kustermans ,  Sven  Sinds 5 april 2016
Zaakvoerder (2) Struyf ,  Stefanie  Sinds 5 april 2016
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 7 april 2016
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 7 april 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 5 april 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 7 april 2016
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 7 april 2016
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

BTW 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 5 april 2016
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 5 april 2016
BTW 2008  96.022  -  Schoonheidsverzorging
Sinds 5 april 2016
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 maart 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2017
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug