shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0651.908.492
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 14 april 2016
Begindatum:14 april 2016
Naam:DE RIDDER ALGEMENE BOUWWERKEN
Naam in het Nederlands, sinds 13 april 2016
Adres van de zetel: Wolvenstraat 15 Stratenplan
9280 Lebbeke
Sinds 13 april 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 13 april 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) De Ridder ,  Ernie  Sinds 13 april 2016
Zaakvoerder (2) De Ridder ,  Fréderic  Sinds 13 april 2016
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 2 mei 2016
 
Ruwbouw
Sinds 2 mei 2016
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 13 april 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 2 mei 2016
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 2 mei 2016
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 13 april 2016
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 13 april 2016
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 13 april 2016
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar13 april 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2017
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug