shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0652.883.838
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 april 2016
Begindatum:27 april 2016
Naam:JD SANITAIRE
Naam in het Frans, sinds 27 april 2016
Adres van de zetel: Waverse steenweg 1110
1160 Oudergem
Sinds 21 februari 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 27 april 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Dethioux ,  Jean  Sinds 27 april 2016
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 23 mei 2016
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 4 mei 2016
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 4 mei 2016
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 4 mei 2016
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 4 mei 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 mei 2016
Onderworpen aan btw
Sinds 1 mei 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 4 mei 2016
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 4 mei 2016
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 4 mei 2016
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 4 mei 2016
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 23 mei 2016
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 27 april 2016
Btw 2008  47.230  -  Detailhandel in vis en schaal- en weekdieren in gespecialiseerde winkels
Sinds 27 april 2016
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  43.221 -  Loodgieterswerk
Sinds 1 mei 2016
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar27 april 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2016
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug