shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0654.799.290
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 mei 2016
Begindatum:20 mei 2016
Naam:Kwiatkowski, Piotr
Sinds 20 mei 2016
Telefoonnummer:
0485457103 Sinds 19 juni 2018(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Kwiatkowski ,  Piotr  Sinds 20 mei 2016
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 20 mei 2016
Vrijstelling
Sinds 20 mei 2016
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 20 mei 2016
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 20 mei 2016
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 20 mei 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 20 mei 2016
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 20 mei 2016
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 20 mei 2016
BTW 2008  43.331  -  Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 20 mei 2016
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug