shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0654.928.558
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 mei 2016
Begindatum:24 mei 2016
Naam:ANELLE
Naam in het Nederlands, sinds 24 mei 2016
Adres van de zetel: Nellekenstraat 100
1750 Lennik
Sinds 24 mei 2016
Telefoonnummer:
+32 2 532 33 30 Sinds 24 mei 2016(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@anelle.beSinds 24 mei 2016(1)
Webadres:
www.anelle.be Sinds 24 mei 2016(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 24 mei 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger De Leener ,  Aymeric  (0726.605.719)   Sinds 1 juli 2019
Zaakvoerder (3)0726.605.719   Sinds 1 juli 2019
Zaakvoerder (3) De Leener ,  Paul  Sinds 24 mei 2016
Zaakvoerder (3) De Leener ,  Thibaut  Sinds 2 mei 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 31 mei 2016
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 31 mei 2016
 
Elektrotechniek
Sinds 31 mei 2016
 
Algemeen aannemer
Sinds 31 mei 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 24 mei 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 31 mei 2016
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 31 mei 2016
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 31 mei 2016
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 31 mei 2016
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  81.220  -  Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 24 mei 2016
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 24 mei 2016
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 24 mei 2016
Btw 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 24 mei 2016
Btw 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 24 mei 2016
Btw 2008  71.111  -  Bouwarchitecten
Sinds 24 mei 2016
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering november
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar24 mei 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2017
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug