shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0655.772.161
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 juli 2016
Begindatum:1 juli 2016
Naam:Bammens, Danny
Sinds 1 juli 2016
Telefoonnummer:
0479/675304 Sinds 1 juli 2016(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
dannybammens@gmail.comSinds 1 juli 2016(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Bammens ,  Danny  Sinds 1 juli 2016
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 juli 2016
 
Ruwbouw
Sinds 1 juli 2016
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 1 juli 2016
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 1 juli 2016
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 1 juli 2016
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 1 juli 2016
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 1 juli 2016
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 1 juli 2016
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 1 juli 2016
 
Elektrotechniek
Sinds 1 juli 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 8 januari 2018
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 1 juli 2016
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 1 juli 2016
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 1 juli 2016
Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 1 juli 2016
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 1 juli 2016
Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector
Sinds 1 juli 2016
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 1 juli 2016
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 1 juli 2016
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 1 juli 2016
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 juli 2016
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

BTW 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 juli 2016
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 juli 2016
BTW 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 juli 2016
BTW 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 juli 2016
BTW 2008  43.310  -  Stukadoorswerk
Sinds 1 juli 2016
BTW 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 1 juli 2016
BTW 2008  43.331  -  Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 1 juli 2016
BTW 2008  43.341  -  Schilderen van gebouwen
Sinds 1 juli 2016
BTW 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 1 juli 2016
BTW 2008  43.991  -  Waterdichtingswerken van muren
Sinds 1 juli 2016
BTW 2008  43.992  -  Gevelreiniging
Sinds 1 juli 2016
BTW 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 1 juli 2016
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 juli 2016
BTW 2008  46.130  -  Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
Sinds 1 juli 2016
BTW 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 1 juli 2016
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 8 januari 2018
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug