shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0655.868.864
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 juni 2016
Begindatum:1 juni 2016
Naam:Ballegeer, Filip
Sinds 1 juni 2016
Telefoonnummer:
0479632316 Sinds 1 juni 2016(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
ballegeer.filip@gmail.comSinds 1 juni 2016(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 juni 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juni 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 juni 2016
Toelatingen ingeschreven in de Federale databank van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen?  Klik hier
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.331  -  Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 1 juni 2016
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 juni 2016
Btw 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 1 juni 2016
Btw 2008  77.392  -  Verhuur en lease van tenten
Sinds 1 juni 2016
Btw 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 1 juni 2016
Btw 2008  86.906  -  Verpleegkundige activiteiten
Sinds 1 juni 2016
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug