shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0656.482.142
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 juni 2016
Begindatum:8 juni 2016
Naam:RJ TOTAALBOUW
Naam in het Nederlands, sinds 8 juni 2016
Adres van de zetel: Kapellensteenweg (Heide) 445 Stratenplan
2920 Kalmthout
Sinds 8 juni 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 8 juni 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Rumes ,  Jozef  Sinds 8 juni 2016
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 21 juni 2016
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 21 juni 2016
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 21 juni 2016
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 21 juni 2016
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 8 juni 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 21 juni 2016
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 21 juni 2016
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 21 juni 2016
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 21 juni 2016
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 8 juni 2016
BTW 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 8 juni 2016
BTW 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 8 juni 2016
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 8 juni 2016
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Gewone commanditaire vennootschap" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug