shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0656.669.016
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 11 maart 2021
Begindatum:15 juni 2016
Naam:DOCA
Naam in het Nederlands, sinds 13 juni 2016
Ambtshalve doorhaling: Doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening(1)
Sinds 19 februari 2021
Adres van de zetel: Brakelstraat 109 Stratenplan  bus 5
9620 Zottegem
Sinds 12 november 2018

Doorgehaald adres sinds 9 november 2020(2)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (3)
Sinds 13 juni 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (4) Van Cleemputte ,  Dominique  Sinds 13 juni 2016
Curator (aanstelling door rechtbanken) De Poorter ,  Jan  Sinds 11 maart 2021
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 19 september 2016
 
Ruwbouw
Sinds 19 september 2016
 
Algemeen aannemer
Sinds 19 september 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 september 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 16 september 2016
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 16 september 2016
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 16 september 2016
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(5)

BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 juli 2016
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar15 juni 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2017
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Dit wil zeggen dat de entiteit minstens drie opeenvolgende boekjaren haar jaarrekeningen niet heeft neergelegd bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België. Deze doorhaling heeft geen juridische gevolgen voor de entiteit en geeft enkel aan dat de entiteit niet aan haar verplichtingen heeft voldaan met betrekking tot de neerlegging van haar jaarrekeningen.

(3)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(4)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(5)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug