shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0656.876.278
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 juni 2016
Begindatum:22 juni 2016
Naam:Oost West Construct
Naam in het Nederlands, sinds 22 juni 2016
Adres van de zetel: Kerkstraat 27 Stratenplan
9050 Gent
Sinds 26 juli 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 22 juni 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) De Deygere ,  Donald  Sinds 1 oktober 2019
Zaakvoerder (2) Vereenooghe ,  Remi  Sinds 1 oktober 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 14 juli 2016
 
Elektrotechniek
Sinds 14 juli 2016
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 14 september 2020
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 14 juli 2016
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 14 juli 2016
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 26 september 2018
BTW 2008  41.102  -  Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
Sinds 26 september 2018
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  41.101 -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 14 september 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 31 maart
Begindatum uitzonderlijk boekjaar22 juni 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 maart 2018
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug