shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0657.781.645
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 juni 2016
Begindatum:28 juni 2016
Naam:VanEeCo Electrics
Naam in het Nederlands, sinds 28 juni 2016
Adres van de zetel: Gemeenhofstraat(ONK) 22
8840 Staden
Sinds 28 juni 2016
Telefoonnummer:
0474 23 44 78 Sinds 28 juni 2016(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@vaneeco.beSinds 28 juni 2016(1)
Webadres:
www.vaneeco.be Sinds 28 juni 2016(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 7 juli 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Van Eenoo ,  Simon  Sinds 7 juli 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 juni 2016
 
Elektrotechniek
Sinds 28 juni 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 28 juni 2016
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 28 juni 2016
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 28 juni 2016
Btw 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 28 juni 2016
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar28 juni 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2017
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug