shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0659.731.147
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 juli 2016
Begindatum:18 juli 2016
Naam:Vandelaer & zoon
Naam in het Nederlands, sinds 18 juli 2016
Adres van de zetel: Willem Coosemansstraat 120
3010 Leuven
Sinds 18 juli 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 18 juli 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Vandelaer ,  Bart  Sinds 18 juli 2016
Zaakvoerder (2) Vandelaer ,  Hannes  Sinds 18 juli 2016
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 20 juli 2016
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 20 juli 2016
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 20 juli 2016
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 20 juli 2016
 
Elektrotechniek
Sinds 20 juli 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 19 juli 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 20 juli 2016
Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 20 juli 2016
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 20 juli 2016
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 20 juli 2016
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 20 juli 2016
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 19 juli 2016
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar12 juli 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2017
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug