shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0660.724.111
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 augustus 2016
Begindatum:5 augustus 2016
Naam:LIKA
Naam in het Nederlands, sinds 5 augustus 2016
Adres van de zetel: Middelmolenlaan 175
2100 Antwerpen
Sinds 3 december 2019
Telefoonnummer:
+32 488 48 73 55 Sinds 5 augustus 2016(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
ilir.lika.1973@outlook.comSinds 5 augustus 2016(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 5 augustus 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Lika ,  Ilir  Sinds 5 augustus 2016
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 7 juli 2021
Onderworpen aan btw
Sinds 16 augustus 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 2 december 2016
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 19 november 2018
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

RSZ2008  43.310 -  Stukadoorswerk
Sinds 7 juli 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar3 augustus 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2017
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug