shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0660.981.556
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 augustus 2016
Begindatum:18 augustus 2016
Naam:VERSTEELE
Naam in het Nederlands, sinds 18 augustus 2016
Adres van de zetel: Mezenstraat 12
8000 Brugge
Sinds 18 augustus 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 20 december 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Versteele ,  Christophe  Sinds 20 december 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 29 augustus 2016
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 29 augustus 2016
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 29 augustus 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 8 januari 2018
Onderworpen aan btw
Sinds 18 augustus 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 29 augustus 2016
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 29 augustus 2016
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 29 augustus 2016
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 18 augustus 2016
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 18 augustus 2016
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.910 -  Dakwerkzaamheden
Sinds 8 januari 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar18 augustus 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2017
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug