shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0661.661.546
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 augustus 2016
Begindatum:23 augustus 2016
Naam:Solar Power Systems
Naam in het Nederlands, sinds 23 augustus 2016
Afkorting: SPS
Naam in het Nederlands, sinds 23 augustus 2016
Adres van de zetel: Abtsdreef 143   bus A6
2940 Stabroek
Sinds 1 oktober 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@sps.beSinds 19 maart 2021
Webadres:
www.sps.be Sinds 19 maart 2021
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 19 maart 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0787.990.089   Sinds 4 juli 2022
Vaste vertegenwoordiger Martens ,  Luc  (0787.990.089)   Sinds 4 juli 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 september 2016
 
Elektrotechniek
Sinds 2 september 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 3 oktober 2016
Onderworpen aan btw
Sinds 1 september 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 2 september 2016
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 september 2016
Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 23 augustus 2016
Btw 2008  46.693  -  Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal
Sinds 23 augustus 2016
Btw 2008  74.909  -  Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
Sinds 23 augustus 2016
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  46.693 -  Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal
Sinds 3 oktober 2016
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering februari
Einddatum boekjaar 31 augustus
Begindatum uitzonderlijk boekjaar22 augustus 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 augustus 2017
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug