shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0661.724.496
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 25 augustus 2016
Begindatum:25 augustus 2016
Naam:MKK PERFECT
Naam in het Nederlands, sinds 25 augustus 2016
Adres van de zetel: Langestraat 153 Stratenplan
1620 Drogenbos
Sinds 1 januari 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 25 augustus 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Niemyjski ,  Krzysztof  Sinds 1 januari 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 september 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 14 september 2016
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 14 september 2016
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 14 september 2016
Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 14 september 2016
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 14 september 2016
Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector
Sinds 14 september 2016
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 14 september 2016
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 14 september 2016
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 14 september 2016
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 25 augustus 2016
BTW 2008  42.110  -  Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 25 augustus 2016
BTW 2008  42.120  -  Bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen
Sinds 25 augustus 2016
BTW 2008  42.212  -  Bouw van rioleringen
Sinds 25 augustus 2016
BTW 2008  42.219  -  Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, n.e.g.
Sinds 25 augustus 2016
BTW 2008  42.220  -  Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
Sinds 25 augustus 2016
BTW 2008  42.990  -  Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g.
Sinds 25 augustus 2016
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar22 augustus 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2017
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug