shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0661.758.942
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 augustus 2016
Begindatum:28 augustus 2016
Naam:Verrecas Koeltechniek
Naam in het Nederlands, sinds 28 augustus 2016
Adres van de zetel: Vondelstraat 19
8310 Brugge
Sinds 28 augustus 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vennootschap onder firma
Sinds 28 augustus 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Verrecas ,  Dimitri  Sinds 28 augustus 2016
Zaakvoerder Verrecas ,  Jurgen  Sinds 28 augustus 2016
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur frigorist
Sinds 26 september 2016
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 26 september 2016
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 26 september 2016
 
Elektrotechniek
Sinds 26 september 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 23 september 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 28 augustus 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 26 september 2016
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 26 september 2016
Beroepsbekwaamheid installateur-frigorist
Sinds 26 september 2016
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 26 september 2016
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  71.121  -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 28 augustus 2016
Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 28 augustus 2016
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 23 september 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug