shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0661.803.581
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 augustus 2016
Begindatum:30 augustus 2016
Naam:TOITURE WAUTERS
Naam in het Frans, sinds 30 augustus 2016
Adres van de zetel: Alsembergsesteenweg 842
1180 Ukkel
Sinds 30 augustus 2016

Doorgehaald adres sinds 10 december 2018(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 30 augustus 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Francotte ,  Luciano  Sinds 30 augustus 2016
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 11 oktober 2016
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 11 oktober 2016
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 11 oktober 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector
Sinds 11 oktober 2016
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 11 oktober 2016
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 11 oktober 2016
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 31 maart
Begindatum uitzonderlijk boekjaar29 augustus 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 maart 2018
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".


Naar boven   Terug