shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0662.729.338
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 19 september 2016
Begindatum:19 september 2016
Naam:SOLAR ECO-TECHNICS
Naam in het Nederlands, sinds 19 september 2016
Adres van de zetel: Holststraat 65
3583 Beringen
Sinds 17 februari 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 19 september 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Dirkx ,  Jeff  Sinds 19 september 2016
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 25 oktober 2016
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 25 oktober 2016
 
Elektrotechniek
Sinds 25 oktober 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 19 september 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 17 oktober 2016
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 17 oktober 2016
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 17 oktober 2016
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  35.110  -  Productie van elektriciteit
Sinds 19 september 2016
Btw 2008  35.120  -  Transmissie van elektriciteit
Sinds 19 september 2016
Btw 2008  35.130  -  Distributie van elektriciteit
Sinds 19 september 2016
Btw 2008  35.140  -  Handel in elektriciteit
Sinds 19 september 2016
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar19 september 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2018
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug